Workshop
Contact
Aanbod
Met Monique Verstraeten
Consulente in Reiki, Ayurvedishe behandelingen, energetische blocage..
Wie is Monique Verstraeten? Monique is geboren te Bukavu ( Rwanda) op 14/01/1965. Zij is moeder van een zoon, Jérémy. Vanaf haar prille jeugd werd zij aangetrokken tot subtiele energieën. Zij kon deze niet zo goed thuisbrengen en vond deze heel vreemd. Op een dag zette ze een voet in deze vreemde wereld en kwam in een oceaan van mogelijkheden terecht. In het jaar 2000 stortte haar leven in elkaar. Zij zag het helemaal niet meer zitten en stelde de vraag:  " Wat doe ik hier op aarde?" Een stemmetje zei haar: "Of je laat je gaan en je blijft in de put, of je vecht en je geraakt uit de negatieve spiraal." Enkel door deze keuze te hebben gemaakt, kwamen de dingen naar haar toe; Men zegt soms; " Als de leerling klaar is komt de meester." Dit was het geval bij haar. Eerst kwam zij in contact met een radiëstesist en ontwikkelde haar gaven hierin. Het was een vreemde wereld, maar zij heeft de stap durven zetten. De wereld van subtiele energieën boeide haar zodanig dat zij zich verder wou en wil in verdiepen. Tai Chi hielp haar om haar depressie te overwinnen en haar rugproblemen te verhelpen. Dit geschenk gaf haar een betere immuniteit en een grotere wilskracht.
>
Reiki liet haar verder de helende en weldoende effecten van positive energie ontdekken. Met dit duo (Tai Chi en Reiki) heeft ze haar leven terug in handen genomen en kwam ze als persoon weer energetisch in evenwicht, Het was niet rond. Hoe kon ze harmonie creëren in haar omgeving en wat met de schadelijke invloeden van buitenaf? Deze zoektocht  bracht haar in contact met Feng-shui en ze verdiepte zich in het harmoniseren van de energieën in woningen. De verschillende  zones in de woning staan in verband met de verschillende delen van het lichaam en dit bracht haar bij de polariteittherapie, aangepaste voeding en het verband tussen organen en meridianen. Haar passie voor voeding bracht haar bij Ayurveda. Hier veranderde haar kijk op voeding. Ze ervaarde dat Ayurveda heel veel mogelijkheden biedt, zowel op fysiek, emotioneel, als op spiritueel vlak. Het is een levenswijze Daarnaast verdiepte ze zich o.a. ook in touch for health (TFH), Emotional freedom techniques (EFT), het ontknopen van energetische blocage, Tibetaanse energieën, Ayurvedissche massage, relaxatie massage,  LHCP (libération holographique du cœur péricarde) ..... Deze kennis past ze toe op haar eigen leven. Dit gaf haar een ervaring en een zekere wijsheid. Ze kiest nu voor haar kennis en ervaringen te delen en mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een harmonieus en evenwichtig leven.
<
Gezond koken
Ayurveda
Menu
Polariteit
Blocage
Zwangerschaps massageEndFragment    
Baby Massage
Reiki
Gezond voeding Workshop
Menu
REIKI "UNIVERSELE LEVENSKRACHT" Reiki is een eeuwenoude methode, behorende tot de traditionele Chinese geneeskunde, die bijdraagt om verstoorde energieën weer in evenwicht te brengen Verstoringen kunnen oorzaak zijn van: ziekte, ongevallen, twisten, stagnatie, weerstand, stress.....  De methode werd herontdekt door Dr. Mikao Usui, die in de negentiende eeuw in Japan leefde.  "Rei" betekend "universeel" en "ki" betekend "levenskracht".  Reiki is niet gebonden aan een bepaalde religie of cultuur. Het toevoegen van levensenergie maakt dat de verstoringen minder of niet meer aanwezig zijn zodat onze levensweg een liefdevol en krachtige weg tot zelfontplooiing mag worden. Vijf principes van Reiki:  Word vandaag niet boos.Maak je vandaag geen zorgen.Wees dankbaar vandaag.Werk hard vandaag (spirituele oefening).Wees vandaag aardig voor anderen. Indien U deze principes opvolgt, krijgt U dezelfde grote kalme geest als de oude wijzen.  Toepassing: Naast een gesprek, wordt er in overleg gekozen voor een korte (30') dan wel een volledige (90') harmonisatie van het lichaam. Er kan worden gekozen om te focussen op bepaalde organen of een harmonisatie te kiezen in functie van het seizoen.   EndFragment
WAT IS AYURVEDA? Ayurveda bestaat uit de woorden ayur en veda, ayur betekent leven en veda betekent kennis, KENNIS VAN HET LEVEN. Ayurveda is een wereldmodel (komende van India) van complete levenskennis dat gebaseerd is op het levensvuur. Ik noem dit ook de universele energie.Dit levensvuur zorgt voor een constante transformatie en evolutie, zoals we die ook vinden in de natuur.Ayurveda leert ons om in harmonie te komen, zowel op fysische, emotioneel en als op spiritueel vlak. DIT NOEMT MEN GELUKKIG ZIJN. Deze gelukstoestand is wel degelijk je goed voelen in je natuurlijke aard. De moderne wereld waar we nu in leven brengt ons alsmaar verder van de natuur en onze persoonlijke aard. Dit brengt ons in een onevenwichtige en verstoorde staat. Ayurveda kan ons, door middel van voeding en een aangepast levenspatroon, terug in harmonie brengen en bijdragen aan het geluksgevoel / beleving.EndFragment
Zwangerschapsmassage.Regelmatige massage tijdens de zwangerschap zal een grote bijdrage leveren aan de relaxatie van de aanstaande moeder. Het zorgt voor de nodige rust tijdens de zwangerschap. Het is ook een belangrijke voorbereiding voor meer ontspanning tijdens de bevallingsarbeid.Een zwangerschapsmassage is eigenlijk een massage met 3, waarbij de masseur over een grote gevoeligheid beschikt.Het hoofddoel is "de moeder bemoederen". De massage is omhullend en  zacht.Aandacht gaat ook naar de meest belaste zones: rug, schouders, lenden, en de benen.In de laatste weken van de zwangerschap wordt ook aandacht gegeven aan de borstvoeding en aan de versoepeling van de bekkenzone.    EndFragment
Monique Verstraeten Korhoenlaan 4 bus 2 3080 Tervuren
Email: info@terugnaaressentie.be
Consulente in Reiki, Ayurvedishe behandelingen, energetische blocage..
Contact Me
Gsm: 0476 48.26.26
KOKEN Wat we eten is heel belangrijk voor onze gezondheid. Wie zei ook al weer 'Laat je voeding je medicijn wezen' ?  In onze westerse voeding zitten heel wat natuurvreemde stoffen die ons lichaam niet echt kan verwerken. Het zijn geen voedende stoffen en kunnen zelfs ons lichaam erg belasten.Bij deze kookdemonstraties gaat de aandacht naar verschillende dingen: Bij voorkeur gebruik maken lokale, seizoensgebonden groenten en fruit die gekweest worden zonder chemische meststoffen of chemische bestrijdingsmiddelen. Ons lichaam zuiveren en meer energie geven aan de hand van de ayurvedische kennis door het gebruiken van bepaalde kruiden en door (tijdelijk) voor lichaamsparende voeding te kiezen. Het maken van een kitchenerie (rijstschotel) en zuiveringssoepen zijn makkelijk aan te leren. Er wordt ook aandacht besteed aan het bord. Dit kan zeer kleurrijk en overvloedig zijn. Kijk maar eens naar de foto's van de kookdemonstratie 'aspergers', 'kitchenerie'  of nog naar enkele schotels verzorgd voor feestjes. EndFragment
BabymassageAanraking is voor een baby van levensbelang. Het brengt rust en harmonie voor ouder en baby. Hier wordt de ouder vertrouwd gemaakt met de massage en doet deze zelf de massage van zijn/haar baby. Op die manier kunnen zowel ouder als baby ook thuis genieten van deze rustgevende massage. EndFragment
POLARITEITSTHERAPIE. EEN LEVENSVISIE. Een visie over evenwicht, op fysiek,emotioneel en mentaal vlak alsook op het bewustzijn. Elk levend wezen wordt beheerst door de universele krachtvelden van het universum. De werking van deze krachtvelden is bepalend voor de harmonie of storing bij mens, dier en plant. Om een optimaal evenwicht te verkrijgen, heeft men een perfecte stofwisseling nodig. Deze stofwisseling kan men in twee krachten opsplitsen: de anabole, opbouwende krachten (yang) en de katabole, afbrekende krachten (yin). Deze krachten moeten we zien als losmakende (katabole-yin) of samentrekkende (anabole-yang) elektromagnetische energieën die ons o.a. via de voeding bereiken. Elk mens wordt geboren met een zwak orgaan. Dit zwak orgaan bevat al vanaf de geboorte teveel yang of teveel yin kracht. Door aanpassingen in onze voeding, (eventueel) in combinatie met voeding supplementen waarvan men de polariteit (krachtveld) kent, kan men de stofwisseling in de juiste richting sturen en ondersteunen…..
ENERGETISCHE BLOCAGE. De mensheid is aan een moment gekomen van zijn evolutie waar hij de gedachte van: "dat we  het leven doorstaan met vallen en opstaan doorheen allerhande trauma's." gaan mogen loslaten. Het moment is gekomen om te beseffen dat we hier op Aarde zijn om ons ten volle aan onze taak waarvoor we hier zijn te werken. Dit met onze eigen identiteit, talenten en creativiteit. Trauma’s uit je verleden, zelfs prenataal, uit het verleden van je familie en vanuit het collectief geheugen kunnen op fysieke, psychisch, mentaal vlak,  de oorzaak zijn van heel wat klachten en gedragingen die dat belemmeren. Al deze belemmeringen zitten zodanig in ons geheugen gegrift, net als het geheugen op een harde schijf, die ons hinderen in onze evolutie.   Bij deze benadering gaan we op zoek naar de oorzaken ervan deze doorbreken,  her informeren en harmoniseren.